Zarząd Grupy

Członkowie Zarządu Grupy Kansai Helios

 

Junichi Kajima

Prezes, Dyrektor Wykonawczy

Mitsuru Masunaga

Wiceprezes Wykonawczy, Dyrektor Wykonawczy

Dietmar Jost

Dyrektor Wykonawczy

Bastian Krauss

Dyrektor Wykonawczy