helios@kansai-helios.pl
+48 (62) 735 29 66

Zarząd Grupy

Członkowie Zarządu Grupy KANSAI HELIOS
Pan Dietmar Jost

Prezes, Dyrektor Wykonawczy

Pan Mitsuru Masunaga

Wiceprezes Wykonawczy, Dyrektor Wykonawczy

Pan Bastian Krauss

Wiceprezes Wykonawczy, Dyrektor Wykonawczy

Pan Yoshihiro Tanaka

Dyrektor Wykonawczy