Informacje handlowe

Wszelkie zawarte na tej stronie informacje są publikowane w ramach postanowień ogólnych.
Helios Polska Farby, Lakiery, Żywice i Kleje Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian danych na stronie heliospolska.pl bez uprzedzenia i w każdym czasie.