Kontakt

Dane firmy


Nazwa:  Helios Polska Farby, Lakiery, Żywice i Kleje Sp. z o.o.
Adres:    ul. Przeskok 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon: +48 62 735-29-66
Tel./fax: +48 62 737-29-40
Email: helios@heliospolska.pl

Prześlij do nas maila aby uzyskać dalszą pomoc, aby przesłać swoje uwagi, pytania lub zapytania.
Mamy ekspertów w każdym z naszych segmentów towarów, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i znajdą odpowiednie rozwiązania.
Będziemy wykorzystywać wyłącznie informacje dostarczone w celu korespondencji (RODO).

HELIOS POLSKA Farby, Lakiery, Żywice i Kleje Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000169347, o kapitale zakładowym w wysokości PLN 3.702.000,00, o numerze NIP 622-22-38-538 i numerze Regon: 250822665
Numer rejestrowy BDO: 000087484