COVID-19 INSTRUKCJE DLA DOSTAWCÓW

03.02.2020

INSTRUKCJA NA CZAS WZMOŻONEGO RYZYKA ZARAŻENIA COVID-19

Wjazd na teren firmy Helios Polska Sp.  z o.o.

 1. Każdy kierowca zobowiązany jest do telefonicznej awizacji i zgłoszenia przyjazdu pod numerem tel. 
  509 472 410 lub 607 770 470
 2. Każdy kierowca wjeżdżający na teren zakładu:
  1. podda się kontroli temperatury ciała,
  2. założy przed wyjściem z samochodu maseczkę ochronną, rękawiczki jednorazowe,
  3. będzie wykonywał zleconą pracę wyłącznie we wskazanym i oznaczonym miejscu,
  4. będzie stosował się do instrukcji i oznaczeń obowiązujących na terenie Helios Polska Sp. z o.o.,
  5. nie będzie poruszał się po terenie zakładu, poza miejsce wykonywania zleconych prac.

Kierowca pozostaje w kabinie.

 

Po wjeździe na teren Zakładu, może ją opuścić tylko i wyłącznie
kiedy to będzie konieczne za wyraźną zgodą pracownika
Helios Polska Sp. z o.o.

 1. Po każdym wyjściu z kabiny kierowca podda się dezynfekcji rąk.
 2. Ruch na terenie zakładu jest ograniczony do minimum i odbywa się zgodnie
  z dyspozycjami pracowników Helios Polska Sp. z o.o.
 3. Każdy kierowca wjeżdża na teren zakładu posiadając wszystkie dokumenty niezbędne do sprawnego opuszczenia zakładu wraz z ładunkiem, takie jak dokumenty przewozowe (protokoły, CMR).
 4. Każdy kierowca wjeżdża na teren zakładu wyłącznie na wezwanie pracownika Helios Polska Sp. z o.o.
 5. Czas przebywania na terenie zakładu jest ograniczony do minimum.
 6. Pracownik magazynu skieruje kierowcę do jednej z wyznaczonych stref.
 7. Każdy kierowca bezwzględnie zobowiązany jest do stosowania się do instrukcji i oznaczeń obowiązujących na terenie Helios Polska Sp. z o.o.
 8. Kierowca niestosujący się do w/w procedur będzie proszony o opuszczenie terenu Helios Polska Sp. z o.o.


Dla dostawców